ทำไมจึงมี Icon เกมบางเกมขึ้นมาที่โปรแกรมฝั่งเครื่อง Client ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ Download เกม

389

 
   (
ปัญหา) ทำไมจึงมี Icon เกมบางเกมขึ้นมาที่โปรแกรมฝั่งเครื่อง Client ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ Download เกมดังกล่าวมาดังรูป

 

   (สาเหตุ) เกมดังกล่าว จะเป็นเกมที่มีการแนะนำโดยทาง Asiasoft ซึ่ง Icon เกมจะมีการแสดงผลที่เมนู “เกมนิยมในร้าน” และเมนู “เล่นเกม” ไม่สามารถทำการลบออกได้

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ