ทำไมความเร็วในการ Download ถึงได้ต่ำมาก ทั้งๆ ที่ใช้ Internet ความเร็วสูง

305

 

(จุดสังเกต)

1. แถบ Basic info ตรงบริเวณหัวข้อ Transfer rate มีแสดงความเร็วในการ Download ต่ำ

 

2. ไอคอนของโปรแกรม @Updater เป็นสีแดง (ปกติต้องเป็นสีเขียว)

 

(วิธีการแก้ไข)

1. ทำการ Forward Port 18881 และ 18882 ใน Server ของระบบ Internet ที่ใช้งาน

2. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าระบบ Internet ให้มีการ Block การดาวน์โหลดแบบ Bittorent ไว้หรือเปล่า หากมีให้ปลดการตั้งค่าดังกล่าวออก

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ