อัปเดตโปรแกรม IP Bonus เวอร์ชั่น 3.0

383

ขอเรียนแจ้งให้ท่านสมาชิก @cafe ทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทีมงานทำการอัปเดทโปรแกรม IP Bonus เวอร์ชั่น 3.0 ซึ่งส่งผลกระทบกับสมาชิก @Cafe ดังนี้

          – ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ : จะใช้โปรแกรม IP Bonus เวอร์ชั่น 3.0 ได้ตามปกติ

          – สำหรับลูกค้าที่ต่ออายุสมาชิก @Cafe แล้วในปี 2558  : จะใช้โปรแกรม IP Bonus เวอร์ชั่น 3.0 ได้ทันทีหลังจากต่ออายุ  แต่จะไม่สามารถใช้งาน โปรแกรม IP Bonus เวอร์ชั่น 2.2 ได้อีกต่อไป

          – สมาชิก @Cafe ที่ยังไม่หมดอายุสมาชิก (ยังไมไ่ด้ต่ออายุสมาชิกในปีนี้)  : จะใช้โปรแกรม IP Bonus เวอร์ชั่น 2.2 ได้จนหมดอายุสมาชิก  แต่จะไม่สามารถอัปเดตไปใช้งานโปรแกรม IP Bonus เวอร์ชั่น 3.0 ได้ จนกว่าจะมีการต่ออายุสมาชิกใหม่

           ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม IP Bonus เวอร์ชั่น 3.0 ได้ทางเว็บไซต์ www.acafe.in.th หัวข้อ Download หรือ คลิกที่นี่  

           คู่มือการใช้งานโปรแกรม IP Bonus เวอร์ชั่น 3.0 คลิกที่นี่

           ดาวโหลดโปรแกรม IP Bonus เวอร์ชั่น 2.2 คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานโปรแกรม IP Bonus เวอร์ชั่น 2.2 คลิกที่นี่

           สำหรับสมาชิกที่ประสบปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่ Live Chat หรือ Call Center 1750 ตั้งแต่เวลา 09.00-23.00 น

 

 

ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ทีมงาน @cafe

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ