ตารางปิดปรับปรุงระบบ (Maintenance Service)

1,428

 

Game Maintenance Time (TH) Website
Swordsman ทุกวันจันทร์ 07:00 – 14.00 น. swordsman.playpark.com
ทุกวันจันทร์ 09.00 – 13.00 น. flyff.playpark.com
ทุกวันอังคาร 09.00 – 14.00 น. ran.playpark.com
ทุกวันอังคาร 09.00 – 14.00 น. ts.playpark.com
ทุกวันอังคาร 09.00 – 15.00 น. tr.playpark.com
วันอังคาร (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) 15.00-19.00 น. elsword.koggames.com
ทุกวันพุธ 07.00 – 12.00 น. audition.playpark.com
ทุกวันพุธ 08.00 – 15.00 น. dn.playpark.com
ทุกวันพฤหัส 09.00 – 14.00 น. yulgang.playpark.com
ทุกวันพฤหัส 13.00 – 16.00 น. ge.playpark.com
Coming Soon heartswar.playpark.com
Coming Soon air.playpark.com
Coming Soon rappelz.playpark.com
Coming Soon mu.playpark.com


update : 19/12/2019

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ