ความต้องการของระบบ

533

ความต้องการของระบบ

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการติดตั้งโปรแกรม IP Bonus ได้แก่

  • เครื่อง Computer ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Vista, Windows 7
  • เครื่อง Computer ต้องมีการติดตั้งโปรแกรม .NET Framwork 4.0

หมายเหตุ: กรณีที่มีการเชื่อมต่อ Internet มากกว่า 1 สาย ท่านสมาชิก @Cafe จำเป็นต้องทราบรายละเอียดการตั้งค่าระบบ Internet ในร้านของท่าน เพื่อให้สามารถติดตั้งโปรแกรม IP Bonus และตั้งค่าการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับระบบที่ท่านใช้งานอยู่

 

 

Last Updated 11/02/2015

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ