สิทธิพิเศษ IP Bonus Yulgang II จากร้าน @Cafe

1,068

@Cafe Yulgang 2 : สิทธิพิเศษสำหรับชาวโยวกัง 2 เมื่อออนไลน์ที่ร้าน @Cafe รับสิทธิประโยชน์เพียบ !!

รายละเอียด @Cafe IP Bonus :

เพิ่มค่าประสบการณ์ 10%
• เพิ่มอัตราการได้รับเงินในเกม 10%
เพิ่มอัตราดรอปไอเทม 10%
• เพิ่มอัตราการได้รับ PVP Point 20%
เพิ่มค่าสูงสุดวิชาตัวเบา 100 หน่วย

เงื่อนไข : เฉพาะตัวละครที่ออนไลน์ในร้านสมาชิก @Cafe เท่านั้น
 


 

ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ