การ Checking File Error

320

การ Checking File Error

  หากโปรแกรมมีอาการค้างขณะทำการ Checking File อยู่นั้น ให้ทำการสังเกตุที่หัวข้อ "Basic info" ตรง "Current Status" จะมี Error แสดงอยู่ ดังภาพ

วิธีการแก้ไข– ไปยังโฟลเดอร์ของเกมที่เกิดปัญหา ในตัวอย่างจะเป็นเกม A.V.A

– คลิ๊กขวาจากนั้นเลือก "Properties"

– ให้ทำการติ๊ก "Read Only" ออก

– กด "OK"

– ทำการ Repair เกม A.V.A ใหม่อีกครั้ง เกมก็จะขึ้นสถานะ Finish

ตัวอย่างตอนที่มี Read Only อยู่
ตัวอย่างตอนที่เลือก Read Only ออกแล้ว

 

 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ