ข้อควรรู้สำหรับร้านที่ใช้งาน Internet 1 เส้น

489

ข้อควรรู้สำหรับร้านที่ใช้งาน Internet 1 เส้น

  • สำหรับ Port ที่โปรแกรม @IP Bonus ใช้งานคือ 45800 – 45809 ซึ่งโปรแกรมจะถูกตั้งค่าให้ใช้งานที่ Port 45800 โดยอัตโนมัติ และจะทำการ Update สถานะ IP Address ให้อัตโนมัติทุก ๆ 2 นาที

    Last Updated 11/02/2015

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ