ข้อควรรู้สำหรับร้านที่ใช้งาน Internet มากกว่า 1 เส้น (Load Balance, Clack Connect, ClearOS)

529

ข้อควรรู้สำหรับร้านที่ใช้งาน Internet มากกว่า 1 เส้น (Load Balance, Clack Connect, ClearOS)

          ทางร้านสามารถตั้งค่า Port ใน Server ของระบบ Internet ที่ใช้งานได้ตั้งแต่ Port 45800 – 45809 โดยกำหนดการตั้งค่าดังนี้
          – กรณีที่มีการเชื่อมต่อด้วย Port 45800 – 45809 (ทำการเลือกมา 1 หมายเลข) จะต้องเชื่อมต่อ Internet ที่เป็นเส้นเกมเท่านั้น

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ