ข้อควรรู้สำหรับการเชื่อมต่อแบบกำหนด IP Address (Manual IP)

724

ข้อควรรู้สำหรับการเชื่อมต่อแบบกำหนด IP Address (Manual IP) 

  • กรณีที่ร้านมีการได้รับสิทธิ์ของ IP Bonus มากกว่า 1 เส้น สามารถทำการเพิ่ม IP Address เข้าไปในระบบ IP Bonus ตามสิทธิ์ที่ได้รับ ดังรูป


     

  • การเชื่อมต่อแบบ Manual IP โปรแกรมจะไม่แสดงหมายเลข Port ของโปรแกรม @IP Bonus

    Last Updated 11/02/2015

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ