เจ้าหน้าที่ตัวแทนฝ่ายขาย ต่างจังหวัด

459

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด

 Asiasoft ภาคกลาง  Asiasoft ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Asiasoft ภาคใต้

 

คุณจริต สมอาษา
 
Mobile : 086-4103130

E-mail : 
jarit@asiasoft.co.th
ภาคกลาง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคใต้
1. กำแพงเพชร         21. อ่างทอง
2. แม่ฮ่องสอน 22. พระนครศรีอยุธยา
3. น่าน 23. สระบุรี
4. อุตรดิตถ์ 24. สระแก้ว
5. ตาก 25. ปราจีนบุรี
6. พิษณุโลก 26. นครนายก
7. สุโขทัย 27. นครพนม
8. พิจิตร 28. มุกดาหาร
9. อุทัยธานี 29. ยโสธร
10. นครสวรรค์ 30. ศรีสะเกษ
11. ชัยนาท 31. อำนาจเจริญ
12. เพชรบูรณ์ 32. อุบลราชธานี
13. ลพบุรี 33. ประจวบคีรีขันธ์
14. สิงห์บุรี 34. เพชรบุรี
15. นครปฐม 35. กระบี่
16. ราชบุรี 36. ชุมพร
17. กาญจนบุรี 37. พังงา
18. สมุทรสาคร 38. ภูเก็ต
19. สมุทรสงคราม 39. ระนอง
20. สุพรรณบุรี 40. สุราษฎร์ธานี

 

Asiasoft ภาคเหนือ


คุณพรหมพิริยะ  สวัสดีรักษา
 
Mobile : 090-7904616

E-mail : 
phrmphiriya@asiasoft.co.th
ภาคเหนือ
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดเชียงราย
3. จังหวัดลำปาง
4. จังหวัดลำพูน
5. จังหวัดแพร่
6 จังหวัดพะเยา

 

Asiasoft ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 


คุณปฏิพัทธ์ สุเพ็งคำ
 
Mobile : 095-9315796

E-mail : 
patipat_s@asiasoft.co.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. จังหวัดอุดรธานี
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดหนองคาย
4. จังหวัดหนองบัวลำภู
5. จังหวัดเลย
6 จังหวัดบึงกาฬ
7. จังหวัดสกลนคร

 

Asiasoft ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 


คุณจริต สมอาษา
 
Mobile : 086-4103130

E-mail : 
jarit@asiasoft.co.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. จังหวัดนครราชสีมา
2. จังหวัดชัยภูมิ
3. จังหวัดบุรีรัมย์
4. จังหวัดสุรินทร์
5. จังหวัดมหาสารคาม
6 จังหวัดร้อยเอ็ด
7. จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Asiasoft ภาคตะวันออก
 


คุณจริต สมอาษา
 
Mobile : 086-4103130

E-mail : 
jarit@asiasoft.co.th
ภาคตะวันออก
1. จังหวัดชลบุรี
2. จังหวัดระยอง
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดจันทบุรี

 

 

Asiasoft ภาคใต้
 


คุณจริต สมอาษา
 
Mobile : 086-4103130

E-mail : jarit@asiasoft.co.th
ภาคใต้
1. จังหวัดสงขลา
2. จังหวัดตรัง
3. จังหวัดสตูล
4. จังหวัดพัทลุง
5. จ.นครศรีธรรมราช
6 จังหวัดนราธิวาส
7. จังหวัดปัตตานี
8. จังหวัดยะลา
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ