ปัญหาติดตั้งโปรแกรม @IP Bonus แล้วระบบแจ้งให้ติดตั้งโปรแกรม .NET Frame work 4.0

430

ปัญหาติดตั้งโปรแกรม @IP Bonus แล้วระบบแจ้งให้ติดตั้งโปรแกรม .NET Framework 4.0

(ปัญหา) ทำการติดตั้งโปรแกรม @IP Bonus แล้วระบบแจ้งข้อความดังรูป

(สาเหตุ) เครื่องที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม @IP Bonus ไม่มีโปรแกรม .NET Framework 4.0

(ขั้นตอนการแก้ไข)

1. เมื่อมีข้อความแจ้งขึ้นมา ให้ทำการกดปุ่ม Yes ดังรูป

2. ระบบจะเข้าไปบริเวณ Download Center ที่หน้าเว็บไซต์ของ Microsoft จากนั้นให้กดปุ่ม Download ดังรูป

3. คลิกที่ปุ่ม No thanks and continue

4. หลัง Download เสร็จแล้ว จะได้ตัวติดตั้งโปรแกรม .NET Framework 4.0 ดังรูป

5. เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ตัวติดตั้งโปรแกรมแล้ว จะมีหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรมขึ้นมา ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ "I have read and accept the license terms." จากนั้นกดปุ่ม Install ดังรูป

6. หน้าต่างขณะกำลังติดตั้งโปรแกรม .NET Framework 4.0

7. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Finish

8. จากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรม @IP Bonus ตามปกติ (สามารถดูขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม IP Bonus ได้ ที่นี่ )

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ