Premium IP Bonus CABAL เพิ่มสูงสุด 30% เฉพาะที่ร้านสมาชิก @Cafe เท่านั้น

509
CABAL : Event สุดมันส์!! ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
(Premium IP Bonus เพิ่มสูงสุด 30%)


 ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (เวลา 23.59 น.)
ปรับคุณสมับติ ของไอพีโบนัสพิเศษ ถึง 31 เดือนพฤษภาคม 2560 !! ถึง 30% มีดังต่อไปนี้
 Exp   30.00%
Skill exp   30.00%
Drop Rate   30.00%
WEXP  30.00%
Pet EXP   30.00%
Alz Bomb Rate  400.00%
Bonus AXP   30.00%

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ