ลืมรหัสผ่านเข้าระบบสมาชิก @ Cafe ต้องดำเนินการอย่างไร / Lost Password @Cafe Member

ลืมรหัสผ่านเข้าระบบสมาชิก @Cafe / Lost Password Cafe Meber มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
กรณีจำข้อมูลอีเมล์ในระบบสมาชิกได้

            1. เข้าที่เว็บไซต์ http://acafe.asiasoft.co.th/ จากนั้นคลิกที่ “เข้าสู่ระบบ”
ลืมรหัสผ่านเข้าระบบสมาชิก @ Cafe ต้องดำเนินการอย่างไร / Lost Password @Cafe Member

            2. คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน?” ทางด้านล่าง
ลืมรหัสผ่านเข้าระบบสมาชิก @ Cafe ต้องดำเนินการอย่างไร / Lost Password @Cafe Member

          3. กรอกรหัสสมาชิก, รหัสความปลอดภัย ให้ตรงตามภาพ จากนั้น คลิกที่ “ยืนยัน”
ลืมรหัสผ่านเข้าระบบสมาชิก @ Cafe ต้องดำเนินการอย่างไร / Lost Password @Cafe Member

          4. ระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ที่อีเมล์
ลืมรหัสผ่านเข้าระบบสมาชิก @ Cafe ต้องดำเนินการอย่างไร / Lost Password @Cafe Member

กรณีจำข้อมูลอีเมล์ในระบบสมาชิกไม่ได้

ลืมรหัสผ่านเข้าระบบสมาชิก @ Cafe ต้องดำเนินการอย่างไร / Lost Password @Cafe Member

You might also like