ลืมอีเมลในระบบสมาชิก @Cafe ต้องดำเนินการอย่างไร / Lost Email

กรณีจำข้อมูลอีเมล์ในระบบสมาชิกไม่ได้

ส่งเอกสารเข้ามาทาง Fax หรือ อีเมล เพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขอีเมล์ที่สมัครไว้  เอกสารที่ใช้มีดังนี้

1. ถ่ายเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้า ที่ตรงกับข้อมูลของเจ้าของร้าน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อด้วยปากกา ในเอกสาร

2. ระบุรายละเอียด  “ต้องการเปลี่ยน E-Mail ของหมายเลขสมาชิก….(ระบุรหัสสมาชิก @Cafe)  เป็นอีเมล์… (ระบุ  E-mail ที่ ต้องการให้แก้ไข) เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ติดต่อกลับ

3. ส่งเอกสารมาทาง Fax หมายเลข 02-717-4250 หรือ สแกนส่งทาง Email : acafe@asiasoft.co.th

4. หลังจากส่งเอกสารมาแล้วทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบ กรณีที่เอกสารถูกต้อง ชัดเจน จะดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ
หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่ถูกต้องทางทีมงานไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ขออภัยค่ะ

จากนั้นสามารถคลิกลืมรหัสผ่านได้ตามขั้นตอนดังนี้

ลืมอีเมลในระบบสมาชิก @Cafe ต้องดำเนินการอย่างไร / Lost Email

update : 24/03/2559

You might also like