(@IP Bonus Version 3.0) การตั้งค่าและการใช้งานโปรแกรม @IP Bonus สำหรับร้านที่ใช้งาน Internet 1 เส้น

617

(@IP Bonus Version 3.0) การตั้งค่าและการใช้งานโปรแกรม @IP Bonus สำหรับร้านที่ใช้งาน Internet 1 เส้น

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน IP Bonus

 

2. หลังจากหน้าต่างโปรแกรมเปิดขึ้นมาให้กรอกข้อมูล @Cafe ID และ Password จากนั้นกดปุ่ม Login

 

3. ระบบจะมีการแสดงข้อมูล IP Address, Port สถานะและวันที่เชื่อมต่อขึ้นมาดังรูป

 

4. เมื่อมีการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถพับหน้าจอลงมาเก็บตรงบริเวณ Taskbar ทางด้านล่างได้ โดยคลิกที่บริเวณเครื่องหมายลบดังรูป

โปรแกรมก็จะถูกย่อลงมายัง Taskbar ดังภาพ ห้ามปิดโปรแกรมขณะใช้งานเพราะจะมีผลทำให้ไม่ได้รับสิทธิพิเศษภายในเกม

 

5. กรณีที่ต้องการปิดการใช้งานโปรแกรมให้คลิกที่ปุ่ม Logout ดังรูป

 

6. จากนั้นทำการกดปุ่ม Logout อีกครั้งเพื่อปิดโปรแกรม @IP Bonus

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Call Centre 02-7698881 ถึง 4 หรือ พิมพ์สนทนาผ่าน Live Chat

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ