สามารถกำหนดความสำคัญของการ Download แต่ละเกมได้หรือไม่

321

 

  • สามารถกำหนดความสำคัญของการ Download แต่ละเกมได้หรือไม่

สามารถเข้าไปกำหนดความสำคัญของการ Download ได้ที่โปรแกรม @Updater
  1. โดยการเลือกไปที่ Local Game แล้วคลิ๊กขวาในเกมที่เราต้องการกำหนด
  2. เลือก Priority โดยเราสามารถตั้งได้ 3 ระดับ
   – High มีความสำคัญในการ Downloadสูงสุด
   – Normal มีความสำคัญในการ Downloadปกติ
   – Lowest มีความสำคัญในการ Downloadต่ำสุด


หมายเหตุ : โดยเริ่มต้นโปรแกรมตั้งค่าพื้นฐานให้เป็น Low นะคะ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ