(@IP Bonus Version 3.0) การตั้งค่าและการใช้งานโปรแกรม @IP Bonus แบบ Manual IP

531

(@IP Bonus Version 3.0) การตั้งค่าและการใช้งานโปรแกรม @IP Bonus แบบ Manual IP

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน @IP Bonus

2. เมื่อหน้าต่างการ Login ของโปรแกรมปรากฎขึ้นมา ให้ทำการ Login ด้วยข้อมูล @Cafe ID และ Password จากนั้นกดปุ่ม Login

 

3. เมื่อทำการ Login เข้ามาแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “Manual” ดังรูป

4. คลิกที่ปุ่ม “Yes” ดังรูป

5. ทำการระบุ IP Address (Internet) ที่ต้องการลงไป จากนั้นกดปุ่ม Add

6. ระบบก็จะมีการแสดงข้อมูล IP Address และวันกับเวลาที่ทำการเชื่อมต่อขึ้นมาดังรูป
** กรณีที่ต้องการลบ IP Address หรือต้องการเปลี่ยนเป็น IP Address ใหม่ สามารถกดที่ปุ่ม Remove

7. เมื่อมีการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถพับหน้าจอลงมาเก็บตรงบริเวณ Taskbar ทางด้านล่างได้ โดยคลิกที่บริเวณเครื่องหมายลบดังรูป

9. กรณีที่ต้องการปิดการใช้งานโปรแกรมให้คลิกที่ปุ่ม Logout ดังรูป

10. จากนั้นทำการกดปุ่ม Logout อีกครั้งเพื่อปิดโปรแกรม @IP Bonus

  

 Last Updated 11/02/2015

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ