การต่ออายุสมาชิก @Cafe

กรณีที่สมาชิกหมดอายุ สามารถต่ออายุได้โดยส่งอีเมล์ ระบุข้อความ “ต้องการต่ออายุสมาชิก @Cafe Plus ฟรี 1 ปี” 
–  แจ้งรหัสสมาชิก
–  ชื่อร้าน
–  เบอร์โทรศัพท์
ส่งมาที่อีเมล์
acafe@asiasoft.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Centre 02-769-8881-4 เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-20.00 น.  โทรสาร 02-717-4250

อีเมล์ acafe@asiasoft.co.th

 

การต่ออายุสมาชิก @Cafe  การต่ออายุสมาชิก @Cafe  การต่ออายุสมาชิก @Cafe
You might also like