โปรแกรมเตือนขึ้นข้อความว่า “Your account is expired!” ต้องทำอย่างไร

370

 โปรแกรมเตือนขึ้นข้อความว่า “Your account is expired!” ต้องทำอย่างไร 

หากท่านลูกค้าต้องการใช้งานต่อ กรุณาแจ้งทาง E-mail : aupdater@support.asiasoft.co.th   เพื่อเปิดระบบการใช้งาน (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ
 
หัวข้ออีเมล “ต่ออายุการใช้งานโปรแกรม @updater”
รหัส @updater : ……….
หมายเลขสมาชิก @café  : …………
 
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะตอบกลับท่านลูกค้าทาง E-mail ค่ะ      ตัวอย่างตามรูปภาพ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ