วิธีการลบ Icon เกมออกจาก GameManu (เครื่องลูก)

878

 

วิธีการลบ Icon เกมออกจาก GameManu (เครื่องลูก)
   1. เลือกเกมที่ต้องการจะลบ Icon ออกจาก GameManu
   2. กดปุ่ม “Cancel” หรือ คลิ๊กขวาเลือก “Cancel”
** หมายเหตุ : การใช้ฟังก์ชั่น “Cancel” นั้นจะมีผลให้เกมถูกลบออกไปจากหน้าต่างโปรแกรม @Updater แต่ยังคงมีโฟลเดอร์เกมอยู่ ซึ่งลูกค้าสามารถ Add เกมที่ถูก Cancel ออกไปเข้ามาใหม่ได้ โดยตัวโปรแกรมจะทำการ Check file เกมและจะ Download เฉพาะไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้น **
3. เกมที่ถูกเลือกจะถูกลบออกจากโปรแกรม

 


4. จากนั้นมาที่ Manu bar เลือก “Operate”
5. เลือก “Compare with Server”


6. กดปุ่ม “Compare with server


7. กดปุ่ม “OK”


8. เลือกเกมที่จะทำการลบ จากนั้นกดปุ่ม “Delete”


9. กดปุ่ม “OK”


10. กดปุ่ม “OK”


11. จากนั้นกลับไปยังหน้า @Updater เลือกRepair ที่ “THDesk”


หลังจากทำทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเปิดเครื่อง Client ขึ้นมา ให้สังเกตุที่ GameManu จะพบว่าเกมที่ทำการลบไปนั้น Icon จะหายไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ