ช่องทางการติดต่อ สำหรับร้านอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดช่องทางการติดต่อสำหรับร้านอินเทอร์เน็ต

1. บริการ Live Chat ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ทุกวัน คลิกที่นี่เพื่อติดต่อ

2. สนทนาผ่าน Call Centre โทร 02-769-8881 ถึง 4 ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ทุกวัน

4. Fax : 02-7174250 ( Fax อัตโนมัติ)

5. อีเมล์   :    acafe@asiasoft.co.th

6. Facebook Fanpage Acafe Live  https://www.facebook.com/acafeLive

7. จดหมาย จ่าหน้าซองตามรายละเอียดที่อยู่ ดังนี้

แผนก ดูแลลูกค้าสมาชิก @Cafe

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์  ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28  ถนนรามคำแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250

update : 10/01/2563

 

ช่องทางการติดต่อ สำหรับร้านอินเทอร์เน็ต  ช่องทางการติดต่อ สำหรับร้านอินเทอร์เน็ต  ช่องทางการติดต่อ สำหรับร้านอินเทอร์เน็ต
You might also like