@Cafe News

Knowledge base

แหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับสมาชิก และผู้เล่นทุกราย เกี่ยวกับการเล่นเกม หรือสามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การต่ออายุสมาชิก @Cafe

กรณีที่สมาชิกหมดอายุ สามารถต่ออายุได้โดยส่งอีเมล์ ระบุข้อความ “ต้องการต่ออายุสมาชิก @Cafe Plus ฟรี 1 ปี” -  แจ้งรหัสสมาชิก -  ชื่อร้าน -  เบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่อีเมล์ acafe@asiasoft.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Centre…