แจ้งปิดปรับปรุงระบบ IP bonus เกม AUDITION ของร้าน @cafe ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

1,254

 

          ทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า เกม AUDITION จะมีการปิดปรับปรุงระบบ IP Bonus ของร้าน @cafe ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ โดยจะเริ่มปิดการใช้งาน IP Bonus ของร้าน @cafe ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  ส่งผลให้ในระหว่างการปิดปรับปรุงระบบนผู้เล่นที่เล่นผ่านร้านที่ได้รับ IP Bonus จะไม่ได้ Bonus +Exp 50 จากเกม AUDITION ค่ะ

 

          ทั้งนี้เมื่อทำการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นจะมีการแจ้งกำหนดการณ์เปิดให้บริการอีกครั้งผ่านหน้า Website ต่อไป

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
ด้วยความเคารพ
ทีมงาน เอคาเฟ่

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ